Osiągnięcia

  • W Warszawie powstaje 12 kręgów wsparcia.
  • Projekt kręgi Wsparcia dla osób z NI dostał Nagroda 3 sektor – projekty społeczne 2015 w Warszawie
  • Przetłumaczony został na język polski kanadyjski poradnik „Bezpieczeństwo i Ochrona”,
  • Przy współpracy z Kancelarią DPZ Sp. k. powstał poradnik różnych rozwiązań prawno – finansowych możliwych do wykorzystania na polskim gruncie,
  • We współtworzenie kręgów włączyło się 7 placówek w Warszawie oraz systematycznie prowadzona jest edukacja dla nowych zainteresowanych placówek;
  • przeprowadzono szereg szkoleń dla rodzin, wolontariuszy, specjalistów z placówek z idei i praktyki pracy metodą kręgów wsparcia;
  • Warszawski pilotaż został wykorzystany do zainicjowania dużego ogólnopolskiego projektu w ramach makroinnowacji z funduszy europejskich – Model Bezpieczna przyszłość, który jest realizowany w 8 miejscowościach i w jego ramach powstanie około 80 kręgów w latach 2019-20 – https://kregiwsparcia.pl/