Krąg wsparcia

Krąg wsparcia to środowiskowy system sieci relacji osobistych, na który składają się osoby i instytucje ze sfery formalnej i nieformalnej uczestniczące w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną i od których zależy jakość jej obecnego i przyszłego życia.  W tym m.in.:
  • Członkowie rodzin i przyjaciele
  • Sąsiedzi, znajomi, lokalni wolontariusze
  • Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci
  • Prawnicy, notariusze
  • Lokalni usługodawcy
  • Ośrodki pomocy społecznej i pracownicy
  • Grupy religijne
  • Inne rodziny w podobnej sytuacji
Wspólnie pracują nad rozwojem mocnych stron, umiejętności i pasji osoby niepełnosprawnej, stwarzają jej możliwości aktywnego udziału w lokalnej społeczności, otaczają ją wsparciem i tworzą zabezpieczenie samodzielnego funkcjonowania.