Inspiracje

W ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działającego przy Stowarzyszeniu BORIS od 2014 roku realizowana jest koncepcja Kręgów Wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – (osób z NI).   Krąg wsparcia jest siecią relacji pomocnych osób i profesjonalistów zapewniających oparcie w życiu codziennym dla osób z NI i ich rodzin. Swoistym “olśnieniem” było w kwietniu 2013 seminarium z Alem Etmański i Vikie Cammack  z organizacji kanadyjskiej PLAN –  Planned Lifetime Advocacy Network (www.plan.ca), którzy opowiedzieli o osobistym doświadczeniu i doświadczeniu innych rodzin z osobami z NI w przejściu od pytania “co stanie się z moim dzieckiem po mojej śmierci?” do kreowania dla niego bezpiecznej przyszłości. 

Z doświadczenia pracy z rodzinami i osobami z NI w Warszawie wiemy, że rzadko zdarza się, aby rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną miały koncepcję planu życiowego swoich dzieci, zabezpieczenia prawnego, finansowego, mieszkaniowego ich przyszłości, a także, aby miały wizję rozwiązania kwestii pieczy nad dorosłymi „dziećmi” po swojej śmierci lub w sytuacji zniedołężnienia. Wiele osób niepełnosprawnych żyje w małej rodzinie, niejednokrotnie  z jednym rodzicem, często będącym osobą schorowaną, w podeszłym wieku. Część rodzin zmaga się z samotnością, nie ma znajomych i szerszych relacji ze środowiskiem społecznym. Kontakty społeczne są zazwyczaj ograniczone tylko do profesjonalistów w dziedzinie pomocy społecznej oraz osób poznanych w związku z edukacją czy rehabilitacją. W związku z tym często po śmierci opiekunów, przy braku wsparcia społecznego i nieuregulowanych sprawach prawno-finansowych oraz mieszkaniowych osoba z niepełnosprawnością intelektualną trafia do Domu Pomocy Społecznej. Koncepcja Kręgów Wsparcia ma umożliwić pozostanie osób z NI w swoich naturalnych środowiskach.