Osiągnięcia

W Warszawie powstaje 12 kręgów wsparcia. Projekt kręgi Wsparcia dla osób z NI dostał Nagroda 3 sektor – projekty społeczne 2015 w Warszawie Przetłumaczony został na język polski kanadyjski poradnik „Bezpieczeństwo i Ochrona”, Przy współpracy z Kancelarią DPZ Sp. k. … Czytaj dalej

0
Krąg wsparcia

Krąg wsparcia to środowiskowy system sieci relacji osobistych, na który składają się osoby i instytucje ze sfery formalnej i nieformalnej uczestniczące w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną i od których zależy jakość jej obecnego i przyszłego życia.  W tym … Czytaj dalej

0
Społeczność lokalna

Z naszych doświadczeń pracy w Warszawie wynika, że rodziny i osoby z NI często nie istnieją w lokalnej świadomości.  Nie widać ich, bo zamykają się w swoich domach i grupach.  Przez wiele lat osoby z NI to było w społecznościach … Czytaj dalej

0
Inspiracje

W ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działającego przy Stowarzyszeniu BORIS od 2014 roku realizowana jest koncepcja Kręgów Wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – (osób z NI).   Krąg wsparcia jest siecią relacji pomocnych osób i … Czytaj dalej

0