Wolontariuszu!

Zbudujmy Kręgi Wsparcia! Organizacje skupione wokół idei Kręgów wsparcia osób z NI chcą budować społeczne sieci wsparcia, dzięki którym ludzie mogą liczyć na siebie nawzajem i realizować w praktyce solidarność społeczną. Szukamy ludzi chętnych do rozwijania swoich pasji wspólnie z … Czytaj dalej

0
Inspiracje

W ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działającego przy Stowarzyszeniu BORIS od 2014 roku realizowana jest koncepcja Kręgów Wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – (osób z NI).   Krąg wsparcia jest siecią relacji pomocnych osób i … Czytaj dalej

0